Assessments

rawpixel-633841-unsplash-copyright

Ons assessment is een individueel assessment en bestaat niet uit lange vragenlijsten en testen. Geen rollenspelen of simulaties. Wel  een to the point diepte interview en een beoordeling in een kort tijdsbestek (1 dagdeel).

Deze vorm van assessment is met name geschikt:

  • Als selectiecriterium
  • Bij de eindbeoordeling van sollicitanten
  • Bij interne doorstroming
  • Bij opvolgingskwesties
  • Bij toetreding tot een team
  • Als coach & carrière-instrument
  • Bij loopbaanvragen
  • Bij persoonlijke ontwikkeling

Het gedrag
De BBOS assessments  richten  zich op het onbewuste gedrag en welke invloed dit  heeft op het functioneren in de dagelijkse praktijk. Onbewust gedrag stuurt ons handelen, beïnvloedt ook onze besluitvorming, onze manier van leren en hoe wij problemen aanpakken. Het is ook de manier waarop wij proberen onze omgeving te beïnvloeden of niet beïnvloeden.

Invloed
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit wel eens voor 80% ons functioneren stuurt. Het vaststellen van het onbewuste deel in ons gedrag is voor BBOS de belangrijkste pijler in de beoordeling van mensen. Via verfijnde meetinstrumenten wordt er een causaal verband gelegd tussen het onbewust gedrag en het functioneren.

Uitkomst
Deze beoordeling wordt afgezet tegen de competenties en het (toekomstig) functioneren van de deelnemer aan het assessment in een beoogde functie. Het assessment is erop gericht inzicht te geven in het functioneren en in  de toekomstige verwachtingen van de kandidaat. Ook talenten en ontwikkelingspotentieel worden benoemd.

Advies
Naast ons advies krijgt u praktische handvatten als het gaat om begeleiding : op welke punten is aanvullende coaching wenselijk? U ontvangt een helder rapport met concrete aanbevelingen.