Burn-out

De training burn-out/ werkstress is erop gericht de emotie en de ratio in balans te brengen.

Wij vinden het vrij normaal om te zorgen voor ons fysieke welzijn. Dat zou voor de mentale gezondheid ook zo moeten zijn. De behoefte om jezelf te kennen komt pas naar boven als je tegen grenzen aanloopt of uitvalt. Maar wie goed weet om te gaan met eigen en andermans emoties is minder gevoelig voor werkstress en presteert beter. BBOS is gespecialiseerd in het vergroten van je emotionele weerbaarheid in werksituaties, zo voorkom je burn-out. We zorgen ervoor dat je eerst zelf in control bent, zodat je dan de aandacht beter op de ander kan richten. Je wordt dan niet meer afgeleid van je eigen emoties.

Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werk gerelateerd probleem, maar dit hoeft niet altijd de oorzaak te zijn. Een burn-out ontstaat als gevolg van langdurige, emotionele overbelasting en (werk)stress. Iedereen kan een burn-out krijgen. Mensen met bepaalde karaktereigenschappen lopen vaak wel meer risico, zoals wanneer je erg perfectionistisch bent en de lat altijd hoog legt. In bepaalde beroepsgroepen komt burn-out relatief vaker voor, zoals in het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening. Er is ook een verband tussen opleiding en werkdruk. Hoe hoger je bent opgeleid, hoe groter de kans op werkstress. Daarnaast zijn vrouwen gevoeliger voor burn-out dan mannen.