Jan Mulder

Jan Mulder, trainer en coach, economisch en agogisch geschoold, verzorgde jarenlang het personeelsmanagement bij enkele grote organisaties.

BBOS Training& Advies begon haar activiteiten in 1994 als consultancybureau op het gebied van training, coaching en assessment.

Jan Mulder heeft zich meer en meer toegelegd op de vraag waar de werkelijke ontwikkeling en het functioneren van mensen afhankelijk is. In de afgelopen 25 jaar dat hij actief is op voornoemd werkterrein heeft hij de BBOS methode ontwikkeld en verfijnd. Als u meer wilt weten over het inzetten van BBOS Training & Advies, neem dan vrijblijvend contact op voor een nadere uitleg over de invulling en kosten van onze activiteiten. Referentie zijn alleen op aanvraag en op persoonlijke titel.